Zespół folklorystyczny “Dzieci Kujaw”

Zespół folklorystyczny “Dzieci Kujaw”

Zespół powstał 14 lutego 1997 roku dzięki współpracy dwojga wyjątkowych osób: Jadwigi Kurant – choreografa i Tadeusza Zielińskiego – muzyka. Zespół od ponad 25 lat działa w Brześciu Kujawskim w Brzeskim Centrum Kultury i Historii “Wahadło (wcześniej Brzeskie Centrum Kultury i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury). Choreografem zespołu jest Maciej Mielczarski, kierownikiem muzycznym Tomasz Majchrzak a opiekunem grupy Anna Szczepaniak.

Zespół składa się z 3 grup: maluchy, średniaki i grupa młodzieżowa. Repertuar zespołu opiera się głównie na autentycznym folklorze kujawskim. Grupa w swoich choreografiach odtwarza autentyczne zabawy i tańce  kujawskie, ale także tańce łowickie i krakowskie oraz tańce narodowe: polonez z mazurem. Obecnie zespół liczy 35 dzieci w wieku od 5 do 18 lat.


Opiekun

Maciej Mielczarski choreograf

Maciej Mielczarski – choreograf

Pracę z zespołem folklorystycznym “Dzieci Kujaw” rozpoczął w 2005 roku.
Znawca folkloru, choreograf i pedagog specjalizujący się w tańcach ludowych naszego regonu.
Od najmłodszych lat tańczył, śpiewał i miał kontakt z gwarą kujawską.

Wyróżnienia

Zespół jest laureatem wielu przeglądów i festiwali:
Dwukrotnie zdobył pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek” we Włocławku. Dwukrotnie zdobył nagrodę główną na Festiwalu „Bliżej korzeni” . Na Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku w 2019 zespół zajął I miejsce 2017 r zespół zajął III miejsce, w roku 2016 i 2015- I miejsce, a na tymże festiwalu w roku 2014 zdobył nagrodę specjalną za całokształt pracy artystycznej. Zespól zajął także I miejsce na Ogólnopolskim przeglądzie zespołów folklorystycznych w Sierpcu w 2015 r.i II miejsce w 2018 r. i III miejsce roku 2019 oraz II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie Sandomierskim.
Więcej o informacji o zespole folklorystycznym “Dzieci Kujaw” przeczytacie na specjalne przygotowanej stronie z okazji 25-lecia zespołu. Wyjątkowa kronika zespołu jest dostępna TUTAJ

Zajęcia

Dla Kogo?dzieci w wieku od 5 do 18 lat
Termin zajęćMaluchy: poniedziałek i czwartek 16:30-17:30,
Średniaki: poniedziałek i czwartek 17:30-18:30,
Grupa młodzieżowa: poniedziałek i czwartek 18:30-20:00.
InformacjeAnna Szczepaniak tel. 54 416 99 28
e-mail: dziecikujaw@wahadlo.brzesckujawski.pl
Koszt60 zł/miesiąc

Zapisy na zajęcia prowadzone są TUTAJ: MALUCHY, ŚREDNIAKI, GRUPA MŁODZIEŻOWA