Kwartalnik Wahadło

Kwartalnik kulturalno-społeczny „Wahadło” to odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy Brześć Kujawski w kwestii dostępu do informacji m.in. o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w gminie Brześć Kujawskim. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Wahadło” wydawany jest od maja 2021 roku. Wydawcą kwartalnika jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim, redaktorem naczelnym jest Iwona Łonczna (gazeta@wahadlo.brzesckujawski.pl)

Poniżej dostępne są dotychczas wydane numery „Wahadła”: (aktualizacja: 25.03.2024)