Projekty

Qltura po sasiedzku

Informacja o dofinansowaniu Projekt Kultura po Sasiedzku

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Qltura po sasiedzku –  projekt mający na celu dotarcie z wydarzeniami kulturalnymi do osób z małych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do teatru czy centrum kultury, zwłaszcza do osób, które nigdy nie uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym, koncercie czy innym wydarzeniu o charakterze kulturalnym.

W ramach projektu chcemy w 11 wybranych sołectwach lub dzielnicach miasta i gminy Brześć Kujawski, zorganizować spotkania dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. W trakcie spotkań odbędą się warsztaty muzyczne , pokazane zostanie jak zbudować własny instrument. Wszystko to odbywać się będzie w formie zabawy. Animacje będą prowadzone w rytm muzyki. Do współpracy zaprosimy również przedstawicieli różnych regionów Polski, którzy w atrakcyjnej formie zaprezentują strój danego regionu, muzykę, gwarę, lokalne zabawy i tradycje.
DOFINANSOWANIE: 11000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 13800 ZŁ


Wyposażenie sali widowiskowej Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim w system nagłośnienia kinowego i projekcji kinowej oraz wyposażenie amfiteatru BCKiH Wahadło w scenę mobilną

Informacja o dofinansowaniu projektu doposażenia sali widowiskowej oraz amfiteatru.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn. “Wyposażenie sali widowiskowej Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim w system nagłośnienia kinowego i projekcji kinowej
oraz wyposażenie amfiteatru BCKiH Wahadło w scenę mobilną”
mająca na celu poprawę jakości życia i zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Brześć Kujawski
profesjonalnych pokazów filmowych oraz zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych
dla mieszkańców Gminy poprzez doposażenie sali widowiskowej BCKiH Wahadło w sprzęt audiowizualny oraz zakup sceny mobilnej współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wspieranie lokalnego rozwoju w obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020”.
DOFINANSOWANIE: 480703 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 755466 ZŁ


KULTURA NAS OCALI FESTIWAL 2022

Informacja o dofinansowaniu Festiwalu  Kultura Nas Ocali 2022

Dofinansowanio ze środków Funduszu Promocji Kultury.
Kultura Nas Ocali Festiwal 2022 łączy film, muzykę, literaturę i sztuki wizualne wokół najciekawszych twórców młodego i średniego pokolenia. W edycji 2022 oprócz krótkich metraży, zaplanowano dwa pełnometrażowe filmy. W programie filmowym koncentrujemy się na krótkich metrażach, które od kilku lat zyskują uznanie i przywożą nagrody z całego świata. Przygotowaliśmy 8 bloków filmowych podczas, których publiczność zobaczy aż 16 filmów i będzie miała możliwość spotkania się z ich twórcami.

Oprócz pokazów filmowych w trakcie festiwalu publiczność mogła spotkać się nie tylko z twórcami filmów. Przewidziano także spotkania m.in. z Tymonem Tymańskim, wokół książki „Sclavus”, Marią Strzelecką i Dorotą Sumińską, a także z Pawłem Delągiem, z którym porozmawiamy nie tylko o aktorstwie ale również ochronie środowiska.

W ramach festiwalu zaplanowano wystawę pn. „To co pozostanie po nas” przygotowaną przez artystów sztuk wizualnych.
DOFINANSOWANIE: 58000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 81000 ZŁ


TAK TO U NAS JEST – stworzenie musicalu inspirowanego tradycjami ludowymi, poprzedzone cyklem warsztatów kreatywnych

Informacja o dofinansowaniu stworzenia musicalu "Tak to u nas jest"

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury.
Projekt TAK TO U NAS JEST polega na stworzeniu na widowiska muzycznego, będącego swoistym eksperymentem artystycznym łączącego potencjał młodzieży, doświadczenie seniorów, a przede wszystkim łączących tradycyjną kulturę ludową z nowoczesną realizacją musicalowa, w której zostaną wykorzystane multimedia. Spektakl ma na celu promującego lokalną kulturę i miejsce, szczególnie ważne dla regionu ale także podniesienie kreatywności i aktywizację twórczą osób zaangażowanych w projekt. W projekcie wezmą udział rożne grupy, stowarzyszenie i organizacje, które podczas warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów stworzą widowisko musicalowe o wysokiej wartości artystycznej. Do współpracy zaproszeni zostaną- dzieci i młodzież z zespołu folklorystycznego, seniorzy, orkiestra młodzieżowa, aktorzy i artyści stanowiący trzon Towarzystwa Kulturalnego w Brześciu Kuj. Projekt zakłada nawiązanie współpracy ze szkołami i nieodpłatne pokazy musicalu.
DOFINANSOWANIE: 76000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 96500 ZŁ


Wyposażenie w sprzęt dedykowany do celów zawodowych jako szansa na profesjonalizację amatorskiego ruchu VJ’ów

Informacja o dofinansowaniu w zakupu profesjonalnego sprzętu vj'ejskiego

„Wyposażenie w sprzęt dedykowany do celów zawodowych jako szansa na profesjonalizację amatorskiego ruchu VJ’ów” to nazwa projektu realizowanego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, którego BCKiH „Wahadło” zostało beneficjentem.

Kim jest VJ?

Słowo VJ reprezentuje osobę, która tworzy wizualizacje na żywo do wszystkich typów muzyki lub spektakli czy innych widowisk. VJing – rodzaj spektaklu wizualnego osiąganego przy pomocy sprzętu cyfrowego i/lub analogowego oraz odpowiedniego oprogramowania. Artysta za pośrednictwem tych narzędzi generuje i/lub przetwarza obraz ruchomy w czasie rzeczywistym, synchronizując go z muzyką i prezentowanymi treściami.

Co przyniesie realizacja powyższego zadania?

Dzięki realizowanemu projektowi zostanie zakupione specjalistyczne oświetlenie wraz z profesjonalną konsoletą sterującą oświetleniem. Tym samym powstanie nowa forma działalności skierowana do dzieci i młodzieży czyli koło VJ’skie, a powyższy sprzęt będzie do dyspozycji osób uczących się.

Ponadto oświetlenie urozmaici koncerty, spektakle oraz inne wydarzenia odbywające się na sali widowiskowej BCKiH „Wahadło”.

BCKiH „Wahadło” na realizację projektu z Narodowego Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w wysokości 90.000 złotych, przy 120.000złotych całkowitych kosztów zadania. Autorem projektu jest pracownik BCKiH Wojciech Łukaszewski.


VI Festiwal Folklorystyczny im. Tadeusza Zielińskiego

Informacja o dofinansowaniu szóstego festiwalu folklorystycznego imienia Tadeusza Zielińskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Festiwal powstał z myślą podtrzymywaniu tradycji kujawskich tj. taniec, śpiew obrzęd, kuchnia czy gwara i przekazywaniu ich następnym pokoleniom, rozwijaniu lokalnych zespołów ludowych oraz z myślą o upamiętnieniu osoby nieżyjącego już Pana Tadeusza, który wraz z Panią Jadwigą Kurant 25 lat temu założyli nasz lokalny zespół “DZIECI KUJAW”.Festiwal składał się z przesłuchań konkursowych, warsztatów gwary kujawskiej, haftu ludowego, rzeźby ludowej, tańca ludowego oraz pracy nad poprawą regulaminu festiwalu tak aby w kolejnych edycjach jurorzy mogli w bardziej szczegółowy sposób oceniać uczestniczące zespoły.


Zakup elementów strojów kujawskich

Informacja o dofinansowaniu zakupu strojów ludowych

Dofinansowanie przez Fundacje Grupy PERN
„Tradycja naszą siłą” to program Fundacji Grupy PERN, w ramach którego zakupiono 16 bluzek, 10 fartuszków i 6 czapek kujawskich dla średniej grupy Zespołu Folklorystycznego “DZIECI KUJAW”.
DOFINANSOWANIE: 5000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5360 ZŁ


Kultura Nas Ocali Festiwal 2023

Informacja o dofinansowaniu festiwalu Kultura Nas Ocali 2023

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Kultura nas Ocali Festiwal 2023
Kultura Nas Ocali Festiwal to wydarzenie, które łączy film, muzykę, literaturę i sztuki wizualne wokół najciekawszych twórców młodego i średniego pokolenia. W programie filmowym koncentrujemy się na krótkich metrażach, które od kilku lat zyskują uznanie i przywożą nagrody z całego świata. Filmy są prezentowane w blokach filmowych a publiczność będzie miała możliwość spotkania się z ich twórcami.
Program literacki został oparty o propozycje rozmów wokół młodej literatury i twórców. To spotkania wokół tematów aktualnych społecznie. To możliwość rozmowy wokół ulubionych książek i tego co sprawia, że jakaś książka odnosi współcześnie “czytelniczy sukces”.
Natomiast zaproszeni artyści sztuk wizualnych w ramach wystawy prezentują swoje prace pod okiem doświadczonego kuratora sztuki.
DOFINANSOWANIE: 60000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 82421,89 ZŁ